Monthly Archives: April 2014

Lämna synpunkter på Haninges anhörigstöd

Haninge kommun bygger nu upp Anhörigstöd – stöd till dig som stödjer en närstående.För att starta upp anhörigstöd, behöver Haninge kommun få veta vad du har för behov som anhörig. Det kan handla om samtalsgrupper, vägledning, studiecirklar, samtalsstöd, information och kunskapsinhämtning.Haninge kommun välkomnar till en träff där man kan ta del av deras idéer och dela med sig av sina tankar om önskvärda insatser.

Torsdag 24 april kl. 17:30–19:30. Gamla kommunhuset, Runstensvägen 11. Handen.

Representanter från styrelsen för Attention Haninge kommer att vara där. Viktigt att många våra medlemmar också kommer och påverkar.