Monthly Archives: January 2015

Vårens Öppet Hus/Medlemsmöten samt årsmöte

ÖPPET HUS
Vi har Öppet Hus med föreläsningar, information och fika i Haninge Handikappcenters lokaler, Handenterminalen 4:

3 februari kl 18.30 – 20.30
Tema: Tourettes

Vi visar en aktuell film om tourettes och diskuterar den tillsammans.

3 mars kl 18.30 – 20-30
Tema: Medicinering vid NPF.
Jenny Ström föreläser, berättar och diskuterar tillsammans med oss. Läs mer om Jenny här

5 maj kl 18.30 – 20.30
Temat bestäms efter årsmötet.

2 juni kl 18.30 – 20.30
Temat bestäms efter årsmötet.

ÅRSMÖTE
Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte:

Måndagen den 23 mars
Kl 19.00
Haninge Handikappcenter, Handenterminalen 4.

Vi bjuder på fika. Tillsammans väljer vi ny styrelse och fattar beslut om verksamhetsplan för 2015. Kom och var med och påverka!