Monthly Archives: March 2015

Ny styrelse för Attention Haninge

Efter dagens årsmöte ser styrelsen ut som följer:

Jenny Ström

Jenny Ström, ordförande Attention Haninge

Jenny Ström, ordförande
Niclas Lindberg, vice ordförande
Inger Ottosson, kassör
Annika Odén Frisk, sekreterare
Elsie Jedholt, ledamot
Lotta Pilarp, vice kassör
Michael Maclaine, vice sekreterare

Till suppleanter i styrelsen valdes Annika Markén, Tommy Elliot Dahl och Johan Svensk.

Årsmötet antog också Verksamhetsplan 2015.