Öppet Hus i föreningslokalen 6 oktober

6 oktober kl 18.30-20.30 – Handnterminalen 4
Öppet Hus i föreningslokalen

Representanter från styrelsen finns på plats för att svara på frågor, diskutera och svara på frågor.

Vi bjuder på kaffe.

Välkommen!