Author Archives: Sundell

About Sundell

Student, Problemlösare, Admin, 1995.

Paneldiskussion, Hemmasittare

“Hemmasittare” – Paneldiskussion arrangerad av Attention Haninge. 2016-11-17

Attention Haninge har för andra året i rad annordnat en paneldiskussion tillsammans med ABF Södertörn i ämnet “hemmasittare” eller olovlig skolfrånvaro samt unga vuxna utan sysselsättning, även denna gång var det en bra uppslupning av politiker och tjänstemän från kommunen.

Målsättningen är att bevaka för vår målgrupp inom Attentions Haninge säkerställs rätt stöd för att kunna studera och komma ut på arbetsmarknaden.

Riksförbundet Attention fanns även på plats och var även dom nöjda med prestationen för våra barn och ungdommar som antingen sitter i ett utanförskap eller riskerar att hamna där.

Under 2016 annornade även Attention Haninge en inspiartionsföreläsning för komunens tjänstemän och politiker, där nationalekonomen Ingvar Nillson kom och föreläste om dom ekonomiska följderna av att inte ge rätt stöd i tid.

Ansvarig i arbetet var vår ordförande som arbetet länge inom kommunen i frågan, Lotta Pilarp (lotta@attention-haninge.se)