Category Archives: Anhörigstöd

Föreläsning 18 maj: AD/HD och Asperger – problem eller tillgång?

S_v bild Jenny

Jenny Ström föreläser

Tyresö kommunStudieförbundet Vuxenskolan
och Attention Haninge bjuder in till en gratis föreläsning med
Jenny Ström, ordförande i Attention Haninge om
“AD/HD och Asperger syndrom – problem eller tillgång?”.

Tid och plats: 18 maj, kl 18:00 – 19:30
i matsalen, Stimmets skola, Tyresö.

För mer information: ring Eva Lundgren tel 08-120 55 154.

Teori är bra, men är ibland svårt att omsätta i den egna vardagen. Där man mest behöver stöd är HÄR och NU, i hemmet, i skolan, på jobbet. Med tydliggörande pedagogik och visuellt stöd kan man få vardagen att fungera bättre.

Jenny Ström fick som vuxen diagnoserna AD/HD och Asperger syndrom, hon har även barn med samma egenskaper. Hon arbetar idag som föreläsare och rådgivare och som expert på kognitiva hjälpmedel. Läs mer om Jenny på hennes hemsida http://www.jennystrom.com/

Lämna synpunkter på Haninges anhörigstöd

Haninge kommun bygger nu upp Anhörigstöd – stöd till dig som stödjer en närstående.För att starta upp anhörigstöd, behöver Haninge kommun få veta vad du har för behov som anhörig. Det kan handla om samtalsgrupper, vägledning, studiecirklar, samtalsstöd, information och kunskapsinhämtning.Haninge kommun välkomnar till en träff där man kan ta del av deras idéer och dela med sig av sina tankar om önskvärda insatser.

Torsdag 24 april kl. 17:30–19:30. Gamla kommunhuset, Runstensvägen 11. Handen.

Representanter från styrelsen för Attention Haninge kommer att vara där. Viktigt att många våra medlemmar också kommer och påverkar.