Category Archives: Skolan

Intressant paneldebatt om hemmasittare

Detta är en dokumenterad film på den kväll den 17/11-2015 som i samverkan mellan Attention Haninge och ABF Södertörn drog många föräldrar med politiker och tjänstemän i Haninge för att diskutera ämnet Hemmasittare i Haninge samt vad man kan göra för att lösa problematiken runt om Kvällen arrangerades av ABF Södertörn (Per Ryhd) samt Attention Haninge (Lotta Pilarp) I panelen satt nämdeordföranden för:

Grund och förskola = Maria Fägersten
Gymnasie och utbildningsnämnd = Anders Nordlund
Socialnämnden Petri Salonen
Från Utbildningsförvaltninge
Tommy Södergren enhetschef för bla Närvaroteamet
Patrik Lönn chef för centraltstudiestöd
Samt representat för Attention Haninge (projektledare Hemmasittare)
Min uppfattning av denna kväll är god och jag har stora förhoppningar att Haninge kommun nu tar rejält i frågan ang hemmasittare samt kallar projektledaren för projektet samt andra kunniga inom Attention Haninge för vidare samarbete. sedan kommer denna kväll leda till ett antal arbetsgrupper som arbetar fram förslag till komunledningen för vidare arbete samt beslut som gynnar hemmasittare i Haninge och det är ett projekt i samarbete mellan Attention Haninge samt ABF Södertörn som pågår hela den politiska mandatperioden och Lotta Pilarp kommer att leda minst 2 av dessa arbetsgrupper och ser med stor entuiasm fram mot denna utveckling som kommer leda till att våra barn samt ungdomar med NPF som inte fått rätt hjälp och sitter hemma utan lösning nu kan få möjligheten att få lösningar som ger förändringar för livet dvs vägen tillbaka
Det kommer en fortsättning med uppföljande paneldiskussion i ämnet för att få veta hur långt kommunen kommit i sitt arbete i frågan, klart nu är att det finns en bra organisation för hemmasittare upp till skolpliktig ålder men att önskemålet är starkt från Attention Haninges projektledare i ämnet att få till stånd en lösning för ungdomar från 16 år och uppåt Frågor besvaras gärna av ansvarig i projektet.
Lotta Pilarp /Attention Haninge

Temakväll hemmasittare

Paneldebatt ang hemmasittare 17 nov kl 18 Haninge Kulturhus

Varmt välkomna till en öppen diskussionskväll i samarbete mellan ABF Södertörn och Attention Haninge

Denna öppna paneldebatt innehåller temat ”hemmasittare” och hur vi kan hjälpa till att finna lösningar. Vi diskuterar tillsammans med politiker samt tjänstemän.


panel
Målgruppen vi i första hand vänder oss till är

  • Anhöriga till hemmasittare
  • Hemmasittare
  • Oroliga föräldrar med en jobbig skolsituation för sitt/sina barn
  • Personer som direkt eller indirekt arbetar eller kommer i kontakt med barn samt ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)


Naturligtvis så är alla varmt välkomna att ta del av diskussionen samt ställa frågor till panelen

Panelen äger rum Tisdagen den 17 november kl 18.00 i Haninge Kulturhus

Läs mer på Facebook!

// Lotta Pilarp, Attention Haninge